Kreischorverband NordPfalz e.V.          Mitglied des Chorverbandes der Pfalz e.V. im DCV Protokoll Kreischorverbandstag 20.11.21 Protokoll Kreischorverbandstag 11.3.2018  Protokoll Kreischorverbandstag 12.3.2017 Protokoll Kreischorverbandstag 31.3.2016